ДИСКО БАНДА в индийской прессе. New Delhi, January 2017